NutriCentrum Vanilka je zaměřeno především na tvorbu individuálních výživových plánů, které zahrnují následující:

  • analýzu složení těla pomocí přístroje TANITA TBF 300
  • podrobnou analýzu stávajícího jídelníčku, vyhodnocení a optimalizaci stravovacích návyků, pitného režimu, pohybových aktivit,
  • ukázkový jídelníček na týden doplněný o návody na jeho obměny,
  • doporučení vhodných doplňků stravy,
  • kontrolní schůzky s přeměřením,
  • konzultace v průběhu vytváření plánu, při jeho předání i posléze

 

Typy individuálních výživových plánů

Redukční výživový plán

Určen pro ty, kteří se rozhodli zdravě a bezpečně snížit svou tělesnou hmotnost, přičemž jsou ochotni doplnit svou snahu o pravidelnou pohybovou aktivitu.

Zda je Vaše váha přiměřená k Vaší tělesné výšce si můžete ověřit pomocí indexu BMI (Body Mass Index).

BMI = hmotnost v kg / výška v m²

BMI Kategorie Zdravotní rizika
< 18,5 podváha vysoká
(poruchy přijmu potravy)
18,5 - 24,9 normální váha minimální
25,0 - 29,9 nadváha lehce zvýšená
30,0 - 34,9 obezita I. stupně středně vysoká
35,0 - 39,9 obezita II. stupně
(závažná)
vysoká
> 40,0 obezita II. stupně
(těžká)
velmi vysoká

Index BMI, který schválila světová zdravotnická organizace (WHO), je v současnosti stále nejpoužívanější metodou ohodnocení tělesné hmotnosti. Výpočet je orientační, tělesná hmotnost je jen číslo, které nebere v úvahu další důležité aspekty jako věk, % tukové a svalové hmoty, stavbu těla, pohlaví. Přesnější posouzení Vaší tělesné váhy Vám poskytne právě analýza složení těla pomocí přístroje založeného na bioelektrické impedanci. V případě zájmu kontaktujte svého poradce.

Racionální výživový plán

Určen pro ty, kteří svému tělu chtějí zajistit přísun kvalitních živin díky optimální skladbě stravy. Specifika racionálního výživy jsou dána doporučeními WHO.

Sportovní výživový plán

Výživa je základní součástí regenerace. Čím je větší objem, intenzita cvičení a věk, tím větší pozornost musíme věnovat výživě. Plán je tedy určen jak pro rekreační, tak profesionální sportovce. Důležité je také zařazení vhodných sportovních doplňků stravy.
Tento plán je tedy určen pro všechny, kteří chtějí se sportem začít nebo už se mu věnují, ať už osobně, profesionálně nebo rekreačně.

Výživový plán manažerů

Určen pro ty, kteří jsou pracovně velmi vytížení a nemají tak čas uvažovat nad svým stravováním, přestože cítí, že potřebují změnit životosprávu. Tím spíš, cítí-li se unavení a vyčerpaní.

Preventivní výživový plán

Určen pro ty, jejichž rodinná anamnéza zahrnuje nemoci, které vyžadují včasnou prevenci, např. osteoporóza, kardiovaskulární onemocnění, rakovina, diabetes melitus II. typu aj.

Partnerský výživový plán

Určen pro ty, kteří chtějí optimalizovat své stravovací návyky, případně snižovat tělesnou hmotnost při konzumaci stejných potravin v odlišném množství.

O nás | Služby | Výživová doporučení | Ceník | Kontakty | H.E.A.T. Vanilka

Kde nás najdete?
Centrum výživy a sportu Vanilka
Petra Křičky 3184/17b
Moravská Ostrava
2. patro
Copyright 2012 | © Web by SEO agentura PRONETmedia, s.r.o.